Mūsu mērķi, misija, vīzija un vērtības.

UZŅĒMUMA MĒRĶIS

Uzņēmuma galvenais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu produktu un pakalpojuma klāstu saviem klientiem. Neatkarīgi no lokācijas, kur tiks sniegts pakalpojums. Kvalitāte, ātrums, precizitāte ir mūsu garantija Jūsu svinībās.

MŪSU MISIJA

Attīstīt lokālo kokteiļa bāru pirmajā darbības gadā.
Būt bāra paraugam uz sortimenta kvalitāti un attieksmi pret ik vienu klientu.
Ātrākais klientu apkalpošanas serviss Dienvidkurzemē.
Atbildība visā ko darām.
Palielināt komercdarbības efektivitāti un rentabilitāti, lai nodrošinātu ilgtermiņa attīstību.

MŪSU VĪZIJA

Līderi nozarē Kokteiļu bāra serviss pasākumos.

MŪSU VĒRTĪBAS

Profesionalitāte.
Pilveidojamies un veidojam ilgtermiņa attiecības.

Kvalitāte.
Pieredzējis un profesionāls personāls.

Atbildība. 
Pret klientiem, personālu, sadarbības partneriem un apkārtējo vidi.